Bazy danych

Jeśli korzystamy Entity Framework to możemy (dość często podejrzewam) natknąć się na pewien zagadkowy z pozoru problem pojawiający się przy rzutowaniu lub konwersji jednego typu do drugiego. Weźmy sobie taki życiowy przykład: mamy tabelę użytkowników i na naszej formatce w ASP.NET chcemy dać dropdowna z listą wszystkich użytkowników. Wbrew pozorom ten scenariusz jest całkiem prosty i intuicyjny w ASP.NET MVC ;] Korzystając z Helpera do tworzenia Selectów potrzeba nam jedynie listy elementów do pokazania w tej liście. Możemy  bez problemu wykorzystać klasę SelectListItem tylko jak szybko przekonwertować nasze obiekty bazodanowe do docelowego typu? Można zastosować taki oto kod: var…

Dziś bardzo przyjemny temat związany z tym jak szybko zaimplementować względnie prosty mechanizm autoryzacji, zarządzania użytkownikami, rolami i poziomami dostępu. Oczywiście w ASP.NET i C# :) Postaram się omówić zagadnienie od początku, tak by użycie przez osobę, dla której to nowość nie stanowiło jakiegoś specjalnego wyzwania. Wstęp Zacznijmy od ustalenia co należałoby zrobić aby dodać zarządzanie użytkownikami do własnej witryny. Oczywiście należy dodać tabelki do bazy (na dobrą sprawę 3 – dla użytkowników, ról oraz przyporządkowań user-role), potem dodać jakiś mechanizm dodawania ról, użytkowników i przypisywania ich do ról (dla administratora – po to by nie robić tego bezpośrednio w bazie, choć…