NHibernate

Dziś słów kilka na temat mapowania relacyjnych baz danych przy użyciu NHibernate. Nigdy jakoś nie mogłem się przemóc do tego mappera, gdyż zawsze moja fascynacja tym rozwiązaniem pryskała na myśl o pisaniu własnoręcznie mapowania w pliku xml oraz pisania klas prezentujących mapowane obiekty. Co najmniej jedna z tych czynności powinna być zautomatyzowana (podług definicji DRY – Don’t Repeat Yourself) aby nie tworzyć dodatkowych – znacznych – problemów przy wprowadzaniu refaktoryzacji i modyfikacji. Jedną z metod rozwiązujących ten problem jest wykorzystanie narzędzia takiego jak Fluent NHibernate lub NHibernate.Mapping.Attributes. Z racji iż ostatnio dowiedziałem się o istnieniu tego drugiego (dzięki Czarkowi ;]) moje…